Τεϊλορς Βιομηχανία Χρωμάτων ΕΠΕ

Λεωφόρος Καραμανλή 208,
Τ.Κ. 13678, Αχαρνές

+30 2117200096

+30 2112160407

info@tailors.gr & info@royalpaints.gr

ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019

Έκθεση XENIA 2018

Η ROYAL PAINTS μεγάλος χορηγός στο 74ο Τακτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Επιχειρηματική αποστολή στη Ρουμανία

DOMOTEC EXPO 2018