Τεϊλορς Βιομηχανία Χρωμάτων ΕΠΕ

Λεωφόρος Καραμανλή 208,
Τ.Κ. 13678, Αχαρνές

+30 2117200096

+30 2112160407

info@tailors.gr & info@royalpaints.gr

ISO 9001:2015

Αίτημα αποστολής πιστοποίησης.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας το οποίο εφαρμόζεται από οποιαδήποτε επιχείρηση θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της. Το ISO 9001 αποσκοπεί στη συνεχής βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης, με στόχο την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών. Οι απαιτήσεις του προτύπου καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού από τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

 

Η δέσμευσή μας να βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες και τα τελικά προϊόντα μας είναι το κλειδί για την επιτυχία μας.
Η αφοσίωσή μας στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001, είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των προσδοκιών και των στόχων μας ως εταιρεία.

EN 13197 Road Marking Durability Certificate

ISO 45001:2018

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

πιστοποιητικά.

επιστροφή στην κατηγορία

πιστοποιητικά.