Τεϊλορς Βιομηχανία Χρωμάτων ΕΠΕ

Λεωφόρος Καραμανλή 208,
Τ.Κ. 13678, Αχαρνές

+30 2117200096

+30 2112160407

info@tailors.gr & info@royalpaints.gr

τρόπος εφαρμογής

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ρολό, πινέλο, πιστόλι.

ΑΡΑΙΩΣΗ
Έως 10% κατά όγκο με διαλυτικό πινέλου.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

1-2 ώρες

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

16-24 ώρες

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΤΡΩΣΕΩΝ
1-2

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Γυαλιστερό

ΑΠΟΔΟΣΗ
14-16 m2/l

 

συσκευασία

0,75 L

2,5L

5L

Ναυτιλιακά

επιστροφή στην κατηγορία

Ναυτιλιακά