Τεϊλορς Βιομηχανία Χρωμάτων ΕΠΕ

Λεωφόρος Καραμανλή 208,
Τ.Κ. 13678, Αχαρνές

+30 2117200096

+30 2112160407

info@tailors.gr & info@royalpaints.gr

Prestige One

Prestige One

Prestige

Prestige

Smart Πλαστικό

Smart Πλαστικό

Premium Πλαστικό

Premium Πλαστικό

Extra Πλαστικό

Extra Πλαστικό

Hydro Proof

Hydro Proof

Satine

Satine

υδρόχρωμα

υδρόχρωμα

Micro Primer

Micro Primer

Silicone Primer

Silicone Primer

Αστάρι Γυψοσανίδας

Αστάρι Γυψοσανίδας

Α Ύλη Πλαστικού

Α Ύλη Πλαστικού

Plastic Primer

Plastic Primer

2

/

3

εσωτερικού χώρου

προηγούμενη κατηγορία

εσωτερικού χώρου

εσωτερικού χώρου

επόμενη κατηγορία

εσωτερικού χώρου