Τεϊλορς Βιομηχανία Χρωμάτων ΕΠΕ

Λεωφόρος Καραμανλή 208,
Τ.Κ. 13678, Αχαρνές

+30 2117200096

+30 2112160407

info@tailors.gr & info@royalpaints.gr

Premium - R

Premium - R

Premium Πλαστικό

Premium Πλαστικό

Extra Πλαστικό

Extra Πλαστικό

Smart Πλαστικό

Smart Πλαστικό

Hydro Proof

Hydro Proof

Satine

Satine

υδρόχρωμα

υδρόχρωμα

Micro Primer

Micro Primer

Silicone Primer

Silicone Primer

Α Ύλη Πλαστικού

Α Ύλη Πλαστικού

Plastic Primer

Plastic Primer

2

/

3

εσωτερικού χώρου

προηγούμενη κατηγορία

εσωτερικού χώρου

εσωτερικού χώρου

επόμενη κατηγορία

εσωτερικού χώρου