Τεϊλορς Βιομηχανία Χρωμάτων ΕΠΕ

Λεωφόρος Καραμανλή 208,
Τ.Κ. 13678, Αχαρνές

+30 2117200096

+30 2112160407

info@tailors.gr & info@royalpaints.gr

ιδιότητες

  • Υψηλή απόδοση.
  • Μεγάλη αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον.
  • Διαφανές υπόστρωμα.
  • Απουσία τοξικών ενώσεων.
  • Σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2004/42.

προετοιμασία βαφής

Η επιφάνεια που πρόκειται να βαφεί καθαρίζεται από ξένες ύλες, σαθρά υπολείμματα, σκόνη, λάδια και γενικά  από επικαλύψεις με κακή πρόσφυση. Το υλικό προσφύεται άριστα σε καθαρές και σε σωστά προετοιμασμένες επιφάνειες.

τρόπος εφαρμογής

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ρολό, πινέλο, πιστόλι.

ΑΡΑΙΩΣΗ
100-300 % κατ’ όγκο με νερό.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

1 ώρα

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΤΡΩΣΕΩΝ
1-2

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Ημι-γυαλιστερό

ΑΠΟΔΟΣΗ
12-15 m2/l

συσκευασία

Βάσεις: 0.75L , 3L, 10L
Λευκό: 0.75L , 3L, 10L

Χρώματα Εξωτερικού Χώρου

επιστροφή στην κατηγορία

Χρώματα Εξωτερικού Χώρου