Τεϊλορς Βιομηχανία Χρωμάτων ΕΠΕ

Λεωφόρος Καραμανλή 208,
Τ.Κ. 13678, Αχαρνές

+30 2117200096

+30 2112160407

info@tailors.gr & info@royalpaints.gr

ιδιότητες

  • Μεγάλη καλυπτικότητα.
  • Υψηλή απόδοση.
  • Πολύ καλή πρόσφυση και διεισδυτικότητα.
  • Εξαιρετικό υπόστρωμα χρωμάτων και μονωτικών.
  • Σταματάει την αλκαλικότητα των υποστρωμάτων.
  • Απουσία τοξικών ενώσεων.
  • Σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2004/42.

προετοιμασία βαφής

Η επιφάνεια που πρόκειται να βαφεί καθαρίζεται από ξένες ύλες, σαθρά υπολείμματα, σκόνη, λάδια και γενικά  από επικαλύψεις με κακή πρόσφυση. Πιθανές ρωγμές πρέπει προηγουμένως να έχουν στοκαριστεί.

τρόπος εφαρμογής

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ρολό, πινέλο, πιστόλι.

ΑΡΑΙΩΣΗ
Αραιώνεται με Διαλυτικό πινέλου.

20% για ταράτσες.

100 % για τοιχοποιία.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

1-2 ώρες

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΤΡΩΣΕΩΝ
1-2

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Ημι-γυαλιστερό

ΑΠΟΔΟΣΗ
10-15 m2/l

συσκευασία

1 L , 5L, 10L

Χρώματα Εξωτερικού Χώρου

επιστροφή στην κατηγορία

Χρώματα Εξωτερικού Χώρου