Τεϊλορς Βιομηχανία Χρωμάτων ΕΠΕ

Λεωφόρος Καραμανλή 208,
Τ.Κ. 13678, Αχαρνές

+30 2117200096

+30 2112160407

info@tailors.gr & info@royalpaints.gr

τρόπος εφαρμογής

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ρολό, πινέλο, πιστόλι.

ΑΡΑΙΩΣΗ
έως 50 % κατ’ όγκο με νερό.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

1 ώρα

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΤΡΩΣΕΩΝ
1-2

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Ημιμάτ

ΑΠΟΔΟΣΗ
4-5 m2/l

συσκευασία

0,75 L , 3 L, 10L

Χρώματα Εξωτερικού Χώρου

επιστροφή στην κατηγορία

Χρώματα Εξωτερικού Χώρου