Τεϊλορς Βιομηχανία Χρωμάτων ΕΠΕ

Λεωφόρος Καραμανλή 208,
Τ.Κ. 13678, Αχαρνές

+30 2117200096

+30 2112160407

info@tailors.gr & info@royalpaints.gr

ιδιότητες

- Μεγάλη καλυπτικότητα.

- Υψηλή απόδοση.

- Εξαιρετική λευκότητα.

- Μεγάλη αντοχή στην χρήση  και στις καιρικές συνθήκες.

- Πολύ καλή μηχανική αντοχή.

- Απουσία τοξικών ενώσεων.

- Σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2004/42.

 

προετοιμασία βαφής

Η επιφάνεια που πρόκειται να βαφεί καθαρίζεται από ξένες ύλες, σαθρά υπολείμματα, σκόνη, λάδια και γενικά από επικαλύψεις με κακή πρόσφυση. Το υλικό προσφύεται άριστα σε καθαρές και σε σωστά προετοιμασμένες και ασταρωμένες επιφάνειες, με το ενδεδειγμένο αστάρι της ROYAL PAINTS για την χρήση και τον τύπο του υποστρώματος. Σε επιφάνειες που παρουσιάζουν κιμωλίαση ή σαθρότητα πρέπει προηγουμένως να προηγηθεί σταθεροποίηση αυτών με το ειδικό μικρομοριακό αστάρι σταθεροποίησης MICRO PRIMER.

τρόπος εφαρμογής

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ρολό, πινέλο, πιστόλι.

ΑΡΑΙΩΣΗ
5-10 % κατ’ όγκο με νερό.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

1 ώρα

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΤΡΩΣΕΩΝ
2

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Ματ

ΑΠΟΔΟΣΗ
12-15 m2/l

συσκευασία

Βάσεις: 0.75L , 3L, 10L
Λευκό: 0.75L , 3L, 10L

Χρώματα Εξωτερικού Χώρου

επιστροφή στην κατηγορία

Χρώματα Εξωτερικού Χώρου