Τεϊλορς Βιομηχανία Χρωμάτων ΕΠΕ

Λεωφόρος Καραμανλή 208,
Τ.Κ. 13678, Αχαρνές

+30 2117200096

+30 2112160407

info@tailors.gr & info@royalpaints.gr

Ultra Enamel

Ultra Enamel

Velatura Aqua

Velatura Aqua

Velatura

Velatura

Anti-rust Primer

Anti-rust Primer

Direct to Metal

Direct to Metal

Epoxy M-1500

Epoxy M-1500

Aqua Royal

Aqua Royal

Royal Wood

Royal Wood

Royal Wood Stain

Royal Wood Stain

Teak Oil

Teak Oil

Teak Oil Wax

Teak Oil Wax

Λινέλαιο

Λινέλαιο

Στεγνωτικό Λινέλαιου

Στεγνωτικό Λινέλαιου

Aqua Varnish

Aqua Varnish

Royal Wood Stain Aqua

Royal Wood Stain Aqua

2

/

3

ξύλο - μέταλλο

προηγούμενη κατηγορία

ξύλο - μέταλλο

ξύλο - μέταλλο

επόμενη κατηγορία

ξύλο - μέταλλο